14/11/2023 - Extra afspraakmogelijkheden voor griep- en/of COVID-vaccinatie
Zaterdag 25/11 is ondertussen helemaal volgeboekt. U kan nog een vaccinatie-afspraak maken op vrijdag 17/11, dinsdag 21/11 en donderdag 23/11.
ENKEL voor vaccinatie gebeurt dit via onderstaande link:
 https://vaccinatie.doclr.be/groepspraktijk-arcade/inschrijven 
Gewone raadplegingen kunnen nog steeds via onze klassieke agenda (bovenstaande knop) of telefonisch geboekt worden.

06/11/2023 - Nieuwe HAIO
Op 30 september heeft dr. Annelies Vantomme haar opleiding tot huisarts afgerond. We wensen haar veel succes in haar verdere loopbaan!
Sinds 1 oktober is dr. Sophie Verstraete in de praktijk begonnen aan haar laatste jaar als HuisArts In Opleiding. Zij werkt zelfstandig onder supervisie van de andere huisartsen.

19/09/2023 - COVID- en griepvaccinatie 2023 update

de voorschriften voor het griepvaccin werden deze namiddag elektronisch verstuurd. Dit laat de risisco-patiënten jonger dan 50 jaar toe om hun vaccin met terugbetaling af te halen bij de apotheek. 

Wie een afspraak voor toediening van het COVID vaccin wenst te maken kan dit vanaf nu via

 https://vaccinatie.doclr.be/groepspraktijk-arcade/inschrijven 

LET WEL: dit zijn zeer korte afspraken, enkel en alleen voor COVID vaccinatie. Afspraken voor gecombineerde griep en covid vaccinatie (28/10 en 25/11) worden later toegevoegd. GEWONE RAADPLEGINGEN kunnen nog steeds enkel en alleen via onze klassieke online agenda (bovenstaande knop) of telefonisch geboekt worden.

Om het aantal telefoontjes te beperken willen we met aandrang vragen om de info op de website goed na te lezen. We houden jullie langs deze weg zo goed mogelijk op de hoogte.

08/09/2023 - COVID- en griepvaccinatie 2023

Net zoals de voorbije jaren, reserveren we enkele zaterdagvoormiddagen in het najaar voor  het toedienen van het griepvaccin. Dit jaar komt daar ook de mogelijkheid voor het toedienen van een COVID vaccin bij.

Wie laat zich vaccineren?

 • mensen van 65 jaar of ouder

 • mensen met een chronische longaandoening (astma, chronische bronchitis, COPD, …)

 • mensen met hoge bloeddruk, chronische hartaandoeningen

 • mensen met een chronische nieraandoening

 • mensen met diabetes

 • mensen met verzwakt immuunsysteem (door medicatie of een andere aandoening)

 • mensen met kanker in de voorbije 5 jaren

 • zwangere vrouwen

 • inwonende gezinsleden van bovenstaande groepen

Dit jaar vaccineren we op:

 • zaterdag 7 oktober (enkel COVID)

 • zaterdag 14 oktober (enkel COVID)

 • zaterdag 28 oktober (griep en/of COVID)

 • zaterdag 25 november (griep en/of COVID)

 • daarnaast voorzien we ook enkele vaccinatieblokken op weekdagen

Het COVID- en griep-vaccin mag samen toegediend worden, dit is veilig. Omdat de piek van de COVID infecties echter al halverwege oktober wordt verwacht, wordt geadviseerd om de COVID vaccinatie zo snel mogelijk in te plannen. We stellen dus voor om op 7 en 14 oktober (+enkele losse momenten tijdens de week) tegen COVID te vaccineren. Op 28 oktober en 25 november vaccineren we tegen griep (en COVID voor wie hier nog niet de gelegenheid toe had).

 • Het griepvaccin dient, zoals de voorbije jaren, op voorhand afgehaald te worden bij de apotheek. Wie 50 jaar of ouder is, betaalt enkel het remgeld. Wie jonger is dan 50 jaar en tot een risisogroep behoort, betaalt ook alleen het remgeld. Voor deze laatste groep is wel een elektronisch voorschrift noodzakelijk. In principe werd dit voorschrift automatisch verstuurd vanuit onze software. Neem gerust contact met ons op, mocht u menen tot een risicogroep te behoren, terwijl de apotheek geen voorschrift vindt.

 • Het COVID vaccin zal (gratis) beschikbaar zijn in de praktijk, op het ogenblik van uw afspraak.

Afspraken kunnen vanaf nu gemaakt worden via https://vaccinatie.doclr.be/groepspraktijk-arcade/inschrijven .
Gezien de beperkte houdbaarheid van het COVID vaccin, kunnen we geen COVID vaccinaties toedienen tijdens de regulieren raadplegingen, maar alleen tijdens de voorziene vaccinatie momenten.
Omgekeerd: om een vlot verloop van de vaccinatiemomenten te garanderen, kunnen geen raadplegingen plaatsvinden tijdens de vaccinatiemomenten.

Indien u op de dag van uw afspraak één van de volgende symptomen (koorts, hoesten en/of ademhalingsmoeilijkheden, spierpijn, keelpijn of hoofdpijn, vermoeidheid, geur- en smaakverlies, verkoudheid, diarree) zou hebben, kan u best uw vaccinatie uitstellen en een nieuwe afspraak inplannen.? 

Mocht u nog vragen hebben over de griep- of COVID vaccinatie, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen. We staan klaar om u te adviseren bij het nemen van de beste beslissing voor uw gezondheid.


23/01/2023 - Tips om de drukte in de praktijk te beperken
Zie deze pagina met een aantal tips om de drukte in de praktijk te beperken.
01/10/2022 - Nieuwe HAIO
Sinds 1/10/2022 is dokter Annelies Vantomme bij ons aan de slag als HAIO (huisarts in opleiding). Zij werkt zelfstandig onder supervisie van de andere huisartsen.